Zagreb, glavni grad

Službeno je zabilježeno da je Zagreb glavni grad u dokumentu Sabora od 7. ožujka 1557. godine kojim staleži mole kralja da udostoji svoj kraljevski grad na Gradecu, koji je metropola kraljevstva Hrvatske i Slavonije.

U 17. i 18. stoljeću važni državni poslovi počeli su se obavljati u Varaždinu gdje se nastanio i ban pa je Marija Terezija 1767. godine u Varaždin smjestila i novoosnovano Hrvatsko kraljevsko vijeće. Sve do velikog požara u Varaždinu 1776. godine kada se sjedište bana, Sabora, sudova i drugih ustanova ponovo sele u Zagreb.

Tako Zagreb postaje glavni grad i središte političkog, kulturnog, duhovnog, gospodarskog i znanstvenog života.

Zagreb se sve više razvija, službenici i radnici se doseljavaju s obiteljima, Donji grad se naseljava, a grad se širi na sve strane te Zagreb zauzima ulogu glavnog grada i nacionalnog identiteta, posebno u 19. stoljeću za vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Disqus ( )