Crkva Sv. Katarine

Crkva Sv. Katarine nalazi se na Trgu Katarine Zrinski, nazvanog po hrvatskoj velikašici, ženi Petra Zrinskoga i sestri F.K.Frankopana.

Crkva sv. Katarine je barokni biser Zagreba.

Do 1928. godine Trg se zvao Trg Sv. Katarine po kapeli Sv. Katarini koju se u drugoj polovici 14. stoljeća izgradili dominikanci iz Vlaške ulice. Sveta Katarina bila je kršćanka iz Aleksandrije, djevica koja je umrla mučeničkom smrću 306. godine, zaštitnica studenata i mladih koji žive u kršćanskoj vjeri i moralu.

Na mjestu kapelice Isusovci su razdoblju od 1620. do 1632. dali izgraditi veliku crkvu.

U nekoliko navrata crkva Sv. Katarine stradavala je u požarima (1645. i 1674. godine) i potresima, a današnji izgled oblikovan je tridesetih godina 18. stoljeća, jednobrodna crkva sa šest bočnih kapela i svetištem (apsidom). Pročelje crkve izgrađeno je prema projektu Hermanna Bollea nakon potresa 1880. godine, svodovi i zidovi ukrašeni su raskošnom baroknom štuko dekoracijom.

Uz crkvu Isusovci su podigli i samostan u kojemu je danas Galerija Klovićevi dvori. Nakon otpuštanja isusovačkog reda, crkva Sv. Katarine 1874. godine postaje sveučilišna crkva.

CATEGORIES
TAGS
Share This
NEWER POST
OLDER POST

COMMENTS

Disqus ( )