Category: Umjetnici

Anton Dominik Fernkorn

GiveMeArt- October 31, 2019

Austrijski kipar i ljevač Anton Dominik Fernkorn rođen je 17. ožujka 1813. u Erfurtu kraj Leipziga, a umro je 15. studenoga 1878. u Saint Radengundu ... Read More

Andrija Medulić Schiavone

GiveMeArt- October 30, 2019

Andrija Medulić (Zadar ili Nadin 1510.-1515 – Venecija 1.12.1563.) jedan je od najistaknutijih predstavnika talijanskog manirizma. Rođen u Zadru ili Nadinama, stasao je u dalmatinskoj ... Read More

Ivan Meštrović

GiveMeArt- October 29, 2019

Zagreb gaji uspomenu na velikog svjetskog kipara Ivana Meštrovića, osnivača Umjetničke akademije, ali i pokretača umjetničke misli u gradu. Velik broj djela izložen je u ... Read More