Category: Arhitekti

Aladar Baranyai

GiveMeArt- October 29, 2019

Aladar Baranyai spada u arhitekte koji je među prvima u hrvatsku arhitekturu unosi duh secesije tako da je u njegovoj arhitekturi do Prvog svjetskog rata ... Read More