Antun Bauer

Antun Bauer, muzeolog, hrvatski povjesničar umjetnosti, arheolog, kolekcionar i kustos. Pohađao je osnovnu školu u Vukovaru a gimnaziju u Osijeku.

Doktorirao je 1935. godine na Sveučilištu u Beču.

Od 1936. do 1945. godine radio je kao asistent i predavač na Zagrebačkom Sveučilištu. Godine 1937. osnovao je Gliptoteku. Od 1952. do 1968. godine vodio je Školski muzej u Zagrebu, a 1964. godine osnovao je “Muzejski dokumentacijski centar”.

Bio je pokretač za osnivanje brojnih muzejskih ustanova (Gliptoteka HAZU, 1937.; Arhiv za likovnu umjetnost HAZU, 1944.; Galerija umjetnina u Osijeku, 1941.; Galerija umjetnina i Zbirka Bauer Gradskog muzeja Vukovar, 1959.) te idejni začetnik i vizionarski pokretač brojnih kulturoloških i, posebice muzeoloških projekta, među kojima su i jedinstvene muzeološke publikacije Muzeologija (1953.) i Informatica Museologica (1970.) koja se objavljuje do današnjih dana.

CATEGORIES
TAGS
Share This
OLDER POST

COMMENTS

Disqus (0 )