Akademija likovnih umjetnosti

Godine 1894. godine u okviru Obrtničke škole njezini nastavnici Menci Klement Crnčić i Bela Čikoš-Sessia otvorili su privatnu slikarsku školu u Zagrebu.

Godine 1907. otvorena je i Viša škola za umjetnost i umjetnički obrt.

Osim Bele Čikoša-Sessije i Mencija Klementa Crnčića prvi nastavnici slikarske škole bili su Robert Frangeš Mihanović, Rudolf Valdec, Robert Auer, Oton Iveković i Branko Šenoa. Prema nacrtima Hermana Bollea sagrađeni su prvi atelieri, a za potrebe nastave renovirana je dvorišna zgrada negdašnjeg Zemaljskog rodilišta.

Nazivi ove ustanove često su se mijenjali.

Od 1941. godine slikarska škola službeno se zove Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu. Akademija likovnih umjetnosti danas ima odsjeke za slikarstvo, kiparstvo i grafiku, nastavnike crtanja na srednjim školama, restauriranje/konzerviranje umjetnina i animirani film i nove medije.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Disqus (0 )